Transportband som går sönder kan leda till produktionsstopp och förluster på flera miljoner kronor. Idag använder många företag därför bandövervakningssystemet Roxon HX270 på sina mest kritiska transportsträckor, däribland gruvbolaget LKAB.

Roxon erbjuder helhetslösningar inom materialtransport och bulkhantering. 2008 började de märka att det fanns ett stort behov av effektiv övervakning av bandtransportörer, speciellt inom gruvindustrin. Därför utvecklade de det automatiska bandövervakningssystemet HX270 som idag används av de flesta stora gruvor i Skandinavien.

– Det finns många alternativa lösningar för bandövervakning, men inget som är lika effektivt som det här. HX270 är det mest avancerade och kompletta system som finns på marknaden idag och det som sparar kunderna mest tid och pengar, berättar Peter Wittikko, Sales Manager Conveyor Components på Roxon.

Automatisk övervakning med 3D-skanning

HX270 är unikt i sitt slag då det är helautomatiskt och fungerar med alla sorters transportband. Systemet består av två övervakningsmoduler med 3D-skanning och laser som placeras vid den tomma respektive den lastade delen av transportbandet.

– Man behöver inte hålla koll på systemet manuellt utan det larmar till kontrollrummet om något händer och bandet stannar automatiskt vid allvarliga fel. Systemet kan också automatiskt skicka ut ett mejl eller sms till exempelvis ansvarig reparatör, förklarar Peter.

På bandet placeras en RFID-tag som ger en referenspunkt för utrustningen och gör att systemet kan avgöra exakt var på bandet ett visst problem har uppstått. Därmed behöver man inte köra i kryphastighet och leta fram skadeområdet manuellt som man annars normalt gör utan kan köra fram det direkt till servicepunkten och på så vis spara in flera dagar i tid.

– Alla skador loggas dessutom i systemet så man kan gå tillbaka och granska gamla skador, hålla koll på dem och bestämma vilka man ska laga och när. Därmed blir det lättare att planera underhållsarbetet, förklarar Peter vidare.

Investering med snabb återbetalning

Möjligheten till säkrare underhållsplanering var något som LKAB satte högt värde på när de valde att installera sina första HX270 i Malmberget 2014. De kunde reducera sitt reservlager av transportband vilket gjorde att de tjänade in investeringen direkt.

För stora industrier kan dessutom bara en timmes produktionsbortfall kosta 100 miljoner i timmen vilket gör Roxons bandövervakning till en mycket prisvärd inkomstförsäkring. För mer information om hur HX270 bandövervakning kan spara tid och pengar i produktionen, gå in på Roxons webbsida eller kontakta Peter direkt på peter.wittikko@roxon.fi.